Arbetsinriktad rehabilitering

Arbetsinriktad rehabilitering

Målet med arbetsträning/praktik hos oss är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt! Vi arbetar enligt en ”vägen-till-arbete-kedja” för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden.

En person som kommer till oss deltar från dag ett i verksamheten och arbetstränar efter sin förmåga. Efterhand ökar förmågan och för många handlar det om att förändra en livssituation som pågått under många år. Ett arbete som måste få ta sin tid.

Vi arbetar med deltagaren genom individuella coachningar, stödjande samtal och motiverande insatser – där målet är arbete eller studier. Coachen ansvarar för att, tillsammans med deltagaren, göra en planering för hela processen genom att formulera långsiktiga mål samt bestämma delmål. Dokumentation av processen sker i form av kartläggning, individuell handlings-/aktivitetsplan, slutrapport samt i den löpande dokumentationen. I coachens ansvar ingår att samverka med behandlare och handläggare inom psykiatrin, med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningen genom att bjuda in till kontinuerliga uppföljningsmöten. Coachen fungerar även som stöd i kontakt med arbetsgivare för anordnande av arbetspraktik, samt för deltagare och arbetsgivare under den pågående arbetspraktiken.

DET FINNS EN PLATS FÖR ALLA

Vår omfångsrika och mångfacetterade verksamhet gör det lätt att hitta en plats som passar varje enskild. Vi har erfarenhet av arbetslivsrehabilitering för människor med olika slags arbetshinder, fysiska och psykiska.

Ta det första steget
Enklare än du tror och du förbinder dig inte till något. Ta kontakt och berätta mer om din situation. Hur, det bestämmer du.

Kontakta oss

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)

Chatta

Chatten med oss och få svar direkt på dina frågor.

Maila

Maila till info@acceptavi.se eller
klicka här.


Ring 010-330 38 08

Det går också bra att ringa oss.
Vi svarar i mån av tid.

Boka möte

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)
Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Boka Värdering
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!