Integrerad rehabilitering

Integrerad rehabilitering

Modellen för integrerad rehabilitering erbjuder ett specifikt, individuellt anpassat stöd till människor som p.g.a. psykisk ohälsa av olika slag har särskilda svårigheter att komma tillbaka till/ut på arbetsmarknaden.

Målsättningarna inrymmer både att medverka till och att stärka våra deltagares psykiska välbefinnande och att skapa förutsättningar för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden och i förlängningen uppnå egen försörjning. Deltagarna ges möjlighet att utforska och (åter)erövra sina resurser samt att pröva sin arbetsförmåga i ett individuellt anpassat program.

Varje deltagare tilldelas en rehabcoach som följer deltagaren genom rehabiliteringsprocessen, genom att tillsammans med deltagaren göra en kartläggning av utgångsläget, att formulera långsiktiga mål och sätta upp delmål. Planeringen för rehabiliteringen upprättas i form av en individuell handlingsplan. Rehabcoachen fungerar som stöd för deltagaren i kontakter med arbetsgivare, samt som ett stöd för både deltagare och arbetsgivare under pågående praktik.

Deltagarna erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter av en mängd olika slag. Aktiviteterna syftar till att förbereda deltagaren för ett framtida arbetsliv genom att möta hans/hennes olika behov och pröva hans/hennes förmågor. Utifrån deltagarens behov, som kan komma att förändras under rehabiliteringens gång, väljs friskvårdandesjälvutvecklandekompetenshöjande och arbetsinriktade aktiviteter. Tanken är att deltagaren genom att delta i planeringen av sin rehabilitering och i de olika aktiviteterna stegvis ska öka sina förutsättningar att komma ut i arbete eller studier.

En grundläggande princip i metoden är att en lämplig arbetsplats så snart som möjligt kopplas in (efter 2 veckor). Utgångspunkten i sökandet efter en lämplig arbetsplats är den arbetssökandes personliga vilja och förutsättningar. I metoden ingår att ge stöd för en fungerande tillvaro.

METODENS PROCESS

Varje deltagare tilldelas en coach som följer deltagaren genom rehabiliteringsprocessen:

 • Kartläggning av utgångsläget
 • Långsiktiga mål och delmål sätts upp
 • Individuell handlingsplan
 • Samverkan myndigheter
 • Aktiviteter som förbereder deltagaren för ett framtida arbetsliv
 • Arbetsgivarkontakter/praktikplatser
 • Kontinuerliga uppföljningar

SE (Supported Employment) och IPS (Individuell Placement and Support)

Vi har personal med både SE och IPS kompetens.

SE
 (Supported Employment) bygger på 5-steg:

 1. Överenskommelse med den arbetssökande
 2. Yrkesprofil
 3. Jobbsökande
 4. Arbetsgivarengagemang
 5. Stöd på och utanför arbetet

IPS (Individuell Placement and Support) är en vidareutveckling av Supported Employment (SE). Metoden är specialinriktad på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs vid samarbete med ett psykiatriskt team med en gemensam planering för varje deltagare. Varje teammedlem runt deltagaren ger stöd utifrån sin profession och sitt ansvarsområde. Särskild vikt läggs vid samarbete med psykiatri och annan hälsovård samt med olika myndigheter om sådana behov finns. Syftet är att olika insatser och eventuella psykiatriska och/eller medicinska behandlingar ska ingå som en del i rehabiliteringen, parallellt med deltagande i insatser mot arbete eller arbetsplatser.

Verksamhetsområden
Arbetsinriktad rehabilitering

Arbetsinriktad rehabilitering

Målet med arbetsträning/praktik hos oss är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt! Vi arbetar enligt en ”vägen-till-arbete-kedja” för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden.

Läs mer
Arbetsmarknads­program

Arbetsmarknads­program

Du kan välja bland ett brett utbud av arbetsmarknadsprogram däribland Rusta & matcha från Arbetsförmedlingen.

Läs mer
Utbildning

Utbildningar

Vi erbjuder ett brett urval av anpassade yrkesförberedande utbildningar för alla målgrupper. 

Läs mer
Integrerad rehabilitering

Integrerad rehabilitering

Modellen för integrerad rehabilitering erbjuder ett specifikt, individuellt anpassat stöd till människor som p.g.a. psykisk ohälsa av olika slag har särskilda svårigheter att komma tillbaka till/ut på arbetsmarknaden.

Läs mer
Steg till arbete (STA)

Steg till arbete (STA)

Vi är väldigt glada över att 2023 inleda ett samarbete med Arcus inom projektet "Steg till arbete".

Läs mer
Starta eget

Starta eget

En gruppaktivitet som ger deltagaren möjlighet att utveckla sin affärsidé samt ta fram underlag till en affärsbeskrivning. Syftet är att ge underlag till beslut inför att starta eget.

Läs mer
Omställning

Omställning

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor att uppnå resultat i en förändringsprocess.

Läs mer
Ta det första steget
Enklare än du tror och du förbinder dig inte till något. Ta kontakt och berätta mer om din situation. Hur, det bestämmer du.

Kontakta oss

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)

Chatta

Chatten med oss och få svar direkt på dina frågor.

Maila

Maila till info@acceptavi.se eller
klicka här.


Ring 010-330 38 08

Det går också bra att ringa oss.
Vi svarar i mån av tid.

Boka möte

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)
Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Boka Värdering
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!