Om oss

Om oss

Accepta Vi är latin och betyder ”ta makten” vilket syftar till att möjliggöra för individer och grupper att ta makten över sin egen vardag, sina egna liv samt skapa sina egna möjligheter.

Accepta Vi bedriver verksamhet och projekt ämnade att stöttastärka samt möjliggöra för individer och grupper att närma sig samhälle och arbetsliv. Accepts Vi kan verka både inom Sverige och internationellt.

Personal och kompetens

Våra coacher har vanligen en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom, vägledare, psykolog samt en mycket god rehabiliterings- och arbetsmarknadskunskap. Coacherna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Våra coacher har också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag/arbetsgivare.

Värdegrund

Vår verksamhet bygger på engagemangmeningsfullhetdelaktighet och självbestämmande. Alla som deltar i våra verksamheter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort. All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega.

ladda ned           almega cmyk png1

Kontakta oss
Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Boka Värdering
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!