Utbildning

Utbildning

Du erbjuds ett brett urval av anpassade yrkesförberedande utbildningar för alla målgrupper.

Vi erbjuder arbetsförberedande utbildningar med målet att öka individens möjligheter att få en anställning. Utbildningarna består av olika moment vilka kan skräddarsys för att bäst passa individens och/eller gruppens behov, förutsättningar, möjligheter och mål.

VÅRA MÅLGRUPPER

 • Personer i etablering med bakgrund från annan kultur
 • Personer som saknar nödvändig utbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden
 • Personer som har ingen eller liten erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden
 • Personer som har svårt att på egen hand komma in på den svenska arbetsmarknaden

VÅRT UPPLÄGG

En kartläggning görs av följande:

 • kompetensinventering
 • behovsinventering
 • intresseinventering
 • målinventering
 • GAP-analys

På begäran kan även arbetsförmågebedömningutföras. Bedömningen görs då på psykologiska, fysiska och sociala förmågor, behov och möjligheter.

GRUNDLÄGGANDE ARBETSLIVSKOMPETENSER

I denna del prövar, validerar och arbetar vi med de grundläggande arbetslivskompetenserna. Dessa har tagits fram i samarbete med arbetsgivarna och stöder sig på forskning. De består av:

Förmågan att

 • lösa arbetsrelaterade problem
 • ta ansvar
 • ta initiativ
 • kommunicera
 • följa tidsramar
 • fungera i sociala sammanhang
 • se och förhålla sig till oskrivna regler

KOMPETENSUTVECKLING

I detta moment kompetensutvecklas deltagaren enligt GAP-analysen i de kompetenser som krävs för att individen ska vara anställningsbar.

PRAKTISK ARBETSLIVSUTVECKLING

I detta moment får deltagaren pröva sina färdigheter och få ny arbetslivserfarenhet.

LÖPANDE UNDER PROGRAMMET

Under programmets gång pågår ett systematiskt motivations- och coachningsarbete där deltagarens potential lyfts fram och där mål och delmål tydliggörs. Syftet är att hitta en långsiktig plan för deltagaren vilket kan innebära exempelvis studier med CSN, inträde på arbetsmarknaden via lågtröskeljobb och/eller alternativa vägar in på arbetsmarknaden.

METODENS PROCESS

Varje deltagare tilldelas en coach som följer deltagaren genom rehabiliteringsprocessen:

 • Kartläggning av utgångsläget
 • Långsiktiga mål och delmål sätts upp
 • Individuell handlingsplan
 • Samverkan myndigheter
 • Aktiviteter som förbereder deltagaren för ett framtida arbetsliv
 • Arbetsgivarkontakter/praktikplatser
 • Kontinuerliga uppföljningar

SE (Supported Employment) och IPS (Individuell Placement and Support)

Vi har personal med både SE och IPS kompetens.

SE
 (Supported Employment) bygger på 5-steg:

 1. Överenskommelse med den arbetssökande
 2. Yrkesprofil
 3. Jobbsökande
 4. Arbetsgivarengagemang
 5. Stöd på och utanför arbetet

IPS (Individuell Placement and Support) är en vidareutveckling av Supported Employment (SE). Metoden är specialinriktad på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs vid samarbete med ett psykiatriskt team med en gemensam planering för varje deltagare. Varje teammedlem runt deltagaren ger stöd utifrån sin profession och sitt ansvarsområde. Särskild vikt läggs vid samarbete med psykiatri och annan hälsovård samt med olika myndigheter om sådana behov finns. Syftet är att olika insatser och eventuella psykiatriska och/eller medicinska behandlingar ska ingå som en del i rehabiliteringen, parallellt med deltagande i insatser mot arbete eller arbetsplatser.

Ta det första steget
Enklare än du tror och du förbinder dig inte till något. Ta kontakt och berätta mer om din situation. Hur, det bestämmer du.

Kontakta oss

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)

Chatta

Chatten med oss och få svar direkt på dina frågor.

Maila

Maila till info@acceptavi.se eller
klicka här.


Ring 010-330 38 08

Det går också bra att ringa oss.
Vi svarar i mån av tid.

Boka möte

Vardagar 09:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00)
Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Boka Värdering
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!