Vilka är vi?

Vilka är vi?

Styrelseledamöter

Styrelsen har lång erfarenhet av arbete med ledarskap, sociala frågor, sysselsättning, myndighetsutövning, projektledning, omvårdnad, psykisk hälsa och rehabilitering.

Kontakta styrelsen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Coacher

Våra coacher har vanligen en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom, vägledare, psykolog samt en mycket god rehabiliterings- och arbetsmarknadskunskap. Coacherna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Våra coacher har också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag/arbetsgivare.

Språkkunskaper hos våra coacher är:

Europeiska språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska
 • Franska
 • Spanska
 • Tyska
 • Danska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Norska
 • Estniska
 • Finska

Övriga världen

 • Arabiska
 • Assyriska/Syrianska
 • Kurdiska
 • Bengaliska
 • Hindi
 • Tamil/Tamilska
 • Telugu
 • Somaliska

Kontakta oss
Nicole Hedbom
Nicole Hedbom
Administration/Ekonomi

Våra medarbetare

Vi finns här för dig - hela vägen!

Hoshang Yousef
Hoshang Yousef

Marknadsföringsansvarig & Karriärcoach

Min yrkesprofil baseras på mina år från universitet, och erfarenheter från olika branscher. Har en akademisk bakgrund inom Företagsekonomi och innovation. Genom mina arbeten har jag kompetens och kunskap inom 

 • ledarskap, 
 • marknadsföring, 
 • affärsutveckling, 
 • arbetsmarknadsfrågor. 

Arbetet har genererat erfarenhet inom HR, Bemanning/rekrytering, karriärcoachning och ledarskap.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, assyriska, arabiska & kurdiska.

Nur Abbas
Nur Abbas

Arbetsterapeut

Leg. arbetsterapeut med flera års erfarenhet av arbete med människor i olika livssituationer och har tidigare även arbetat med tjänsten aktivitetsbaserad utredningsplats (AUP). Jag har stort intresse av att utreda olika individers arbetsförutsättningar och finna resurser och möjligheter i relation till arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Som person är jag positiv, ansvarsfull och omtänksam.  

Språkkunskaper: Svenska, engelska & arabiska. 

Frida Andersson
Frida Andersson

Karriärcoach

Jag har flera års erfarenhet av arbete med att hjälpa människor på olika sätt. Jag är högskoleutbildad beteendevetare, med en kandidatexamen i Psykologi. Jag har kunskaper inom bland annat arbetsliv, kommunikation, hälsa, samtalsmetodik och presentationsteknik.

Jag har tidigare arbetat inom vården, där jag stöttat individer med psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Jag har utöver det erfarenhet inom försäljning, hotell och restaurang.

Jag vill i mitt arbete som coach skapa förutsättningar för att individen ska utvecklas och nå dit den vill. Jag tycker att det är givande att få hjälpa till, ge råd och se utveckling.

Erika Ander Ljung
Erika Ander Ljung

Arbetsterapeut

Leg. Arbetsterapeut som kompletterat kandidatexamen med fristående kurser inom specialpedagogik och folkhälsa. Är extra intresserad av arbetsrelaterad hälsa och anpassningar i aktivitet! Har innan omskolningen till arbetsterapeut arbetat inom LSS, med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jasmine Salehi
Jasmine Salehi

Arbetsterapeut

Leg. Arbetsterapeut som har stort intresse av att hjälpa människor. Har inom tidigare arbeten mött människor i olika livssituationer och med olika behov. För att kunna stötta människor på bästa sätt har jag kompletterat min kandidatexamen med kurser inom pedagogik och motiverande samtal.

Karin Boström
Karin Boström

Affärs/verksamhetsstöd

Jag har haft projektutveckling och pedagogik som en röd tråd i hela mitt yrkesliv. Har mer än 20 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling; inom utbildning, vård- och omsorg, språkstödjande- och sociala insatser.

Vet att framgång oftast kräver mycket tid, konsten att vara lyhörd, men kanske viktigaste av allt, en stark tilltro och passion för det du gör och vill uppnå. Har en kultur, media- och beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund och har genom åren arbetat med både nationella och internationella uppdrag. Där jag har fått erfarenhet av att det för varje nytt uppdrag krävs ett antal nya kompetenser, ställningstaganden och träning i att se omvärlden i nya perspektiv för att lyckas.

Jessica Siljehav Lilja
Jessica Siljehav Lilja

Arbetsterapeut

Leg. Arbetsterapeut sedan sommaren 2013. Gått fristående kurser inom bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering och kognitivt stöd. Arbetat de senaste 5 åren inom arbetslivsinriktad rehabilitering och innan dess arbetat inom kommun, barn-och ungdomshabilitering, barn-och ungdomspsykiatri och LSS.

Arbetsterapi för mig innebär när människor har energi till att utföra aktiviteter som gör att de känner harmoni med arbetslivet och det privata livet. Som arbetsterapeut vill jag vara ett stöd för
människorna i att väcka deras lust och skapa förutsättningar att skapa balans i vardagen.

Anna Bah
Anna Bah

Karriärcoach

Jag har studerat arbetsliv och arbetsmarknad med en examen inom personal och beteendevetenskap. Jag har god insyn i arbetsmarknadens funktion och arbetslivets svårigheter samt möjligheter. Detta utifrån både teoretisk vetenskap och utifrån personlig erfarenhet. 

Jag har tidigare främst arbetat inom  vården och som rekryteringsassistent under studietiden. Därefter har jag arbetat med bemanning samt massrekrytering. Jag har därför god insyn i hur arbetsgivaren tänker inför rekryteringar. 

Som person är jag energisk och har lätt till skratt. Jag är social, utåtriktad och har ett stort intresse för sport och träning.

Emelin Shabo
Emelin Shabo

Karriärcoach & Samordnare AUP

Jag har en magisterexamen inom företagsekonomi, är diplomerad coach samt läst på IHM Business School mm. Jag har jobbat med allt ifrån förvaltning, handläggning, koordinering, samordning, projektledning, processledning, förändringsledning, coaching, utbildning och verksamhetsutveckling. Sitter också i olika styrelseuppdrag där jag ser menig med hur mina kunskaper och erfarenheter kan tillgodoses. Min passion handlar om människan, och ser värdet i att förmedla budskap och kunskap till olika partners och intressenter. Relationer och mötet med människan, ser jag som kärnan i att nå de mål och resultat med mitt engagemang.

Tillsammans gör vi det bättre!

Lena Uney
Lena Uney

Karriärcoach

Jag har fil. Kandidat inom pedagogik. Jag har även studerat socialt arbete, sociologi och socialantropologi samt juridik.

Jag är en person som tycker om att stärka och lyfta andra människor. Jag har förmåga att vända allt till det positiva, är bra på att skapa goda relationer, är lösningsfokuserad och levererar snabbt och bra.

Jag vill jobba med att vägleda människor att växa och utvecklas. Jag vill göra skillnad i människors liv. När jag är 90 år vill se tillbaka på mitt liv och se vad jag har gjort för andra människor.

Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson

Verksamhetsutvecklare & Karriärcoach

Civilekonom med erfarenhet från affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och kompetensförsörjning/-utveckling. Har sedan 2003 arbetat med mänskliga förändringsprocesser, omställning och kompetensutveckling i olika former. 

Även lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, start av företag samt affärsutveckling.

Natalie Kudzak
Natalie Kudzak

Projektledning & Karriärcoach

Jag är examinerad psykolog och har arbetat på Accepta Vi i drygt 4år med arbetsmarknad- och rehabilitering-insatser där jag ansvarat för bl.a planering, ledarskap, förebyggande arbete samt utveckling- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer.

Utöver detta har jag stor erfarenhet av: 

 • Coachning       
 • Intervjufärdigheter och verktyg för intervjuträning   
 • Samtal & verktyg för att stärka/bygga självkänsla och självförtroende 
 • Bemanning, rekrytering och arbetsgivarkontakter  
 • Samtal och möten med psykologisk/ terapeutisk inriktning inklusive KBT
Maris Shahid
Maris Shahid

Studie & yrkesvägledare

Jag är en engagerad studie- och yrkesvägledare som brinner för att hjälpa människor. 2020 tog jag masterexamen i karriärutveckling och vägledning och under de närmaste fyra åren har jag arbetat inom Stöd och matchning.

Språkkunskaper: svenska, engelska, estniska, ryska.

Eric Stameus
Eric Stameus

Karriärcoach

Pedagogisk och målinriktad karriärrådgivare/coach med mer än 20 års erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, jobbcoachning och arbetslivsinriktad rehabilitering från privat, statlig och kommunal sektor. Fil.kand. med statskunskap som huvudämne. Kurser i Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS), Motivational Interviewing (MI), Coachning- och karriärvägledning, Lösningsfokuserat arbetssätt, introduktionskurs i KBT, mm. Jag tror på varje individs möjlighet att förändra sin situation med stöd och hjälp i formulering och visualisering av målbilder. Jobbar sedan 2015 som coach och karriärrådgivare på Accepta Vi.

Saefadin Redar
Saefadin Redar

Karriärcoach

Jag är en erfaren HR- rekryteringrådgivare med specialist fördjupande yrkeserfarenhet kring: Yrkesutbildning, Rehabilitering, Coach, Rådgivning, Handledning, Omställning, Tolk och Näringsverksamhet/ Starta EGET.

Lång erfarenhet av Matchningskoordinator mot företag och deltagare vilket innebär att jag arbetar med rekrytering. Samt Uppdrags ansvarig, samordning och arbetsledning för uppdraget mot jobbcoachning, lots, jobbtorg/ Supported Employment. handledning av deltagare.

Malak Soulaka
Malak Soulaka

Karriärcoach

Jag har lång erfarenhet av STOM och lång erfarenhet som lärare i ca 13 år. Framförallt verksam inom kompletterande aktör till arbetsförmedlingen som rådgivare och verksamhetsansvarig. Erfarenhet av undervisning och pedagogik som lärare, (bla som vikarierande lärare i samhällskunskap) samt som projektledare där utbildning skett kring. Har även erfarenhet från att vara aktiv i ideella föreningar i olika framskjutande roller. Jag behärskar 4 Språk Assyriska, Svenska, arabiska, Engelska.

Mikael Johansson
Mikael Johansson

Karriärcoach

Jag har mycket lång branscherfarenhet från tjänsteföretag och logistiksektorn samt även offentlig verksamhet och Försvarsmakten. De senaste 10 åren som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen inom jobbcoachning och rehabilitering samt verksamhetsutveckling av olika program och tjänster.

Jag är en erfaren, utbildad HR-specialist med fördjupad yrkes- och chefserfarenhet kring:

 • Facklig förhandling och kollektivavtal
 • Ledarskap i förändring
 • Rehabilitering, arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Coachning och karriärrådgivning
 • Bemanning/rekrytering
Nadia Khelil
Nadia Khelil

Karriärcoach

Med mer än 15 års erfarenhet av regeringsuppdrag, en akademisk bakgrund, samt utbildad Dipl. Stress- och Friskvårds terapeut & coach – betonar jag respekten för varje individs personlighet, samtidigt som potential, talang och utveckling får stort utrymme. Jag värderar faktorer som ansvar, påverkan, möjligheter, avancemang och utåtriktning med omväxlande personkontakter.

Samtalet är främsta mitt arbetsverktyg.

Konstantin Buldakov
Konstantin Buldakov

Karriärcoach

Innehar en bred akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap samt sociologi. Har tidigare arbetat på myndighet men också inom den privata sektorn, har varit med i en hel del olika branscher och yrken vilket gjort mig väldigt van och engagerad av att coacha samt vägleda deltagare med olika målsättningar/behov. Stor människokännare och alltid öppen för kontakt. Har pluggat och rest mycket utomlands vilket har bidragit till en bra internationell vana. Språkkunskaper: Svenska, Engelska, Ryska, Spanska.

Patrik Rapp
Patrik Rapp

Kvalitetsansvarig & Karriärcoach

Jag har över 15 års erfarenhet av att stötta och utveckla både personer och verksamheter. Högskoleutbildad inom beteendevetenskap, organisationsutveckling och projektledning med en bred yrkeserfarenhet inom handel, lager/logistik, IT, bemanning/rekrytering samt statlig verksamhet. I mitt arbete använder jag mig av metoder från specialutbildningar inom funktionsvariationer, samtalsmetodik, konflikthantering, presentationsteknik, ledarskap, försäljning och förhandlingsteknik.

 • Min metodik som karriärrådgivare…
 • Lyssna och ha öppen ärlig dialog om personens situation och förutsättningar. 
 • Kompetensinventering och kartläggning av kunskaper, kompetenser och värderingar. 
 • Genom kompetensinventering öka självinsikt, inspiration, hitta nya infallsvinklar och målbilder. 
 • Profilering – Var och hur marknadsför du dig? Noggrannhet i text och grafiskt utifrån mottagarperspektiv. 

Jag tycker det är fantastiskt att få vara ett positivt vägskäl i mina deltagares liv. 

Rolf Lind
Rolf Lind

Karriärcoach

30 års erfarenhet av jobbcoachning, samtalsmetodik och rehabilitering både inom privat och offentlig verksamhet med stödsamtal och arbetsgivarkontakter. Utbildad lärare och arbetsförmedlare. Har jobbat tidigare inom skolan och vården med att stötta och hjälpa elever och patienter. Jobbar sedan 2016 som coach och karriärrådgivare på Accepta Vi. Jag tror på varje individs inneboende kraft och vilja att kunna lösa sin situation.

Carolin Yousef
Carolin Yousef

Karriärcoach

Erfarenhet av arbete med att hjälpa människor på olika sätt. Jag är högskoleutbildad socionom. Programmet omfattar socialt arbete med människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Jag har stort intresse och förståelse för olika kulturer. Detta har medfört ett vidare intresse för omvärlds- och samhällsfrågor. Min målsättning är att fortsätta utvecklas i yrket.

Jag har tidigare arbetat inom Eskilstuna Kommun, socialtjänst, där jag stöttat individer med olika utsatta situationer. Jag har utöver det erfarenhet inom annat såsom försäljning, restaurang m.m.

Mitt mål i mitt arbete är att utvecklas som coach men även skapa förutsättningar för att deltagarnna ska utvecklas och uppnå sina resultat. Mötet med människan är kärnan i att kunna uppnå mål och hjälpa, ge råd och se utveckling.

Harini Sekhar
Harini Sekhar

Karriärcoach

Jag är en ICF certifierad coach, en diplomerad Ledarskapscoach med MBA och logistikyrkesbakgrund.

Jag har väldokumenterad kunskap inom karriär och ledarskapscoaching, arbetat med förändringsprocess och omställning. Jag är en diplomerad KBT enligt CPD.

Min beteendevetenskapliga bakgrund samt arbetsmarknadskunskap ger mig ett holistiskt synsätt att skapa bättre och tryggare relationer med människor.

Jag tror starkt på utveckling och ständig utvärdering och jag är engagerad i livslångt lärande.

Jag har arbetat med arbetsmarknadsinsatser och integrationsprojekt.

Jag brinner för att skapa förutsättningar för arbetssökande att bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Jag erbjuder dig coaching och den stöd på ett språk som du behärskar bättre än ett annat.

Jag kan coacha i dessa språk - engelska, svenska, tamil, hindi, bengali och franska.

Kom ihåg att Det enda jag kan påverka är nuet.

Angående framtiden så kan vi öva på att ha tillit.

Nicole Hedbom
Nicole Hedbom

Administration/Ekonomi

Beteendevetare med fil.kand. i psykologi samt fil.mag. inom företagsekonomi och inom arbete och hälsa. Har tidigare erfarenhet av arbete inom statlig förvaltningsmyndighet samt att arbeta med människor i svåra livssituationer.

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Boka Värdering
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!